Lifestyle fotografija

Lifestyle fotografija

Details

Što je lifestyle fotografija?

Lifestyle fotografija prikazuje ljude u situacijama i trenucima iz svakodnevnog života, uz osobnu umjetničku notu.

Ova je definicija prilično općenita. Cilj lifestyle fotografije je ispričati priču, prenijeti događaj i prikazati njegove protagoniste. Na primjer, može biti riječ o lifestyle fotografiji hotela, sportaša, poslovnih ljudi do fotografije djece koja se igraju u parku, obiteljskoj atmosferi itd. Zbog svega ovoga, dobar lifestyle fotograf mora biti verziran u više tipova fotografije: portretnoj, modnoj, fotografiji interijera i eksterijera, pejzažnoj pa čak i reportažnoj.

Jasno, kao i svaka komercijalna fotografija, lifestyle fotografija je unaprijed osmišljena, što uključuje modele, lokaciju, odjeću, pozadinu i sl. No, ona mora djelovati izvorno i autentično. Ovo zahtijeva jako dobru pripremu.

Fotografiranje trenutka

Ljudi na fotografijama moraju izgledati spontano, kao da su uhvaćeni u trenutku svoje svakodnevnice. Preporuča se fotografiranje iste situacije iz više kuteva. Jednako tako, fokus ne mora biti nužno na jednom specifičnom trenutku – sekunda prije ili poslije može uroditi baš onakvom fotografijom kakvu želite. Zbog toga je potrebno okidati fotografije u kontinuitetu. Snimajte ljude u pokretu, jer se ljudsko tijelo automatski opušta čim se kreće.

Lokacija i okolina snimanja

Dobra se lifestyle fotografija služi okolinom kako bi se potencirao stil života kojeg se želi prenijeti publici. To znači da se ne snima nužno u jednoj jedinoj prostoriji ili lokaciji. U konačnici, sve fotografije zajedno moraju tvoriti jedinstvenu priču načina života kojeg prikazujete.

Ako želite vrhunsku lifestyle fotografiju, kontaktirajte nas. Rado ćemo saslušati vaše želje i potrebe.